کلاس تندخوانی در اصفهان

بدون امتیاز 0 رای
3,450,000 تومان

طول مدت دوره ۵ جلسه 240 دقیقه ای جزوات تخصصی جزواتی کامل از تمرینات و مطالب کلاس 5 جلسه کاملا…

3,450,000 تومان

کلاس تندخوانی و تقویت حافظه در تهران

بدون امتیاز 0 رای
3,450,000 تومان

طول مدت دوره ۵ جلسه 240 دقیقه ای جزوات تخصصی جزواتی کامل از تمرینات و مطالب کلاس 5 جلسه کاملا…

3,450,000 تومان

کوچینگ تحصیلی

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان

کوچینگ تحصیلی،یک دوره بلند مدت است که شما بیشترین بهره وری را از مطالعه و زمان خود خواهید داشت، همچنین به کمک این دورهمی توانید خودتان بهترین مشاور برای خودتان باشید.

15,000,000 تومان

مشاوره تحصیلی

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان

مشاوره تحصیلی،یک دوره بلند مدت است که شما بیشترین بهره وری را از مطالعه و زمان خود خواهید داشت، همچنین به کمک این دوره  می توانید بهترین مشاور ممکن را برای خودتان انتخاب کنید.

15,000,000 تومان